Tomaat in de klas

Lespakket "Mendels tomatenplantjes"

Project tijdelijk niet beschikbaar!

Home » Disclaimer

Disclaimer

Internet:
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door Wageningen UR de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Wageningen UR staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe websites. Wageningen UR is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op haar website. Wageningen UR kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.

E-mail:
Alle e-mailberichten van Wageningen UR (met eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik, verspreiding of publicatie (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan. Als de boodschap van de e-mail niet voor u is bestemd vernietig deze dan inclusief eventuele bijlagen en informeer de afzender. Uit de e-mail vloeien geen contractuele verplichtingen voort. Enkel daartoe aangewezen medewerkers zijn geautoriseerd om contracten af te sluiten.
 

 

Tweet this
Bookmark on Google
Share on LinkedIn