Tomaat in de klas

Lespakket "Mendels tomatenplantjes"

Project tijdelijk niet beschikbaar!

Home » Leerling » Studeren bij Wageningen University

Studeren bij Wageningen University

Wageningen University

Wageningen University, onderdeel van Wageningen University & Research, is de enige universiteit in Nederland die zich specifiek richt op de thema’s gezonde voeding en een prettige en gezonde omgeving om in te leven. Dat doen wij in nauw contact met overheden en het bedrijfsleven. Het onderwijs van de universiteit is sterk gericht op toepassing van kennis in de praktijk. In het onderwijs draait het veelal om maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, ongezonde leefwijzen, de steeds verder toenemende druk op natuurlijke gebieden en dierenwelzijn. Wageningse  opleidingen kennen veel vrije keuzeruimte, waardoor de student in belangrijke mate zelf bepaalt in welke richting hij zich specialiseert.  Studenten krijgen de mogelijkheid om onderdelen van natuurwetenschappelijke, technologische en maatschappijwetenschappelijke studies te combineren, zoals plantenwetenschappen met bedrijfskunde of levensmiddelentechnologie met juridische vakken.

Een van de mogelijke studie keuzes is een opleiding tot plantenveredelaar. Als plantenveredelaar pas je de kennis, die je o.a. leert met de module Mendels tomatenplantjes actief toe om bijvoorbeeld een nieuw tomaten ras te realiseren en zo bij te dragen aan bijvoorbeeld het vraagstuk van voedsel zekerheid. Nunhems B.V., het veredelings bedrijf dat meewerkt aan dit lespakket, heeft verschillende plantenveredeling studenten van Wageningen UR in dienst.

Voor meer informatie over studeren aan Wageningen University, klik hier.

Plantenwetenschappen studeren aan Wageningen University

Vraag jij je wel eens af hoe we, ook in de toekomst, voldoende en gezond voedsel kunnen blijven produceren voor een groeiende wereldbevolking, zonder dat het milieu en de natuur daar verder onder lijden? Hoe we gewassen bestand kunnen maken tegen veranderende klimaatomstandigheden? Hoe we planten kunnen gebruiken om grondstoffen voor nieuwe medicijnen of recyclebare plastics te winnen? Hoe we door resistente plantenrassen te maken of het inzetten van roofinsecten het gebruik van bestrijdingsmiddelen verder kunnen terugdringen? Dan is Plantenwetenschappen echt iets voor jou!

Ons land is een belangrijke producent en exporteur van bloemen, groenten en fruit, en ook van bollen, zaden en stekken. Met een handelsoverschot van ruim 9 miljard euro neemt de tuin- en akkerbouw bijna éénderde van het totale Nederlandse handelsoverschot voor haar rekening. Een belangrijke pijler van onze economie dus. Ook op het gebied van kennis en innovatie is Nederland internationaal toonaangevend in deze sector. Geen wonder dus dat er aan Nederlandse plantenwetenschappers wereldwijd een grote behoefte is.

Het universitaire traject bestaat uit een driejarige Bachelor of Science opleiding gevolgd door een tweejarige Master of Science.

Aansluitende Masteropleidingen

Aansluitende masters
Na de driejarige bacheloropleiding in Plantenwetenschappen vervolg je je studie met een tweejarige masteropleiding. Aan Wageningen University kun je verschillende masteropleidingen volgen. De BSc Plantenwetenschappen leidt op voor de volgende masters;

  • Plant Sciences: De MSc Plant Sciences is een opleiding die zich richt op alle aspecten van de plantaardige productie. Van de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen en vermeerderingstechnieken tot de teelt van voedselgewassen en -ingrediënten, farmaceutische stoffen uit planten, kwaliteitsproducten, maar ook bulkgoederen. Naast de technologische aspecten van plantaardige productie is er ook aandacht voor milieu-, kwaliteits-, gezondheids- en sociaal-economische aspecten. Een interdisciplinaire aanpak staat daarbij centraal.
  • Plant Biotechnology: De MSc Plant Biotechnology is een opleiding die zich richt op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie om planten te maken, die kunnen worden gebruikt voor gezonde voeding voor mensen en dieren, als grondstof voor levensmiddelen, geneesmiddelen en andere consumentenartikelen. Hierbij wordt klassieke plantenwetenschappelijke kennis gecombineerd met de nieuwste ontwikkelingen uit de moleculaire biologie en biotechnologie.
  • Organic AgricultureDe MSc Organic Agriculture is een opleiding die zich richt op biologische producten. Producten dus die zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen geproduceerd worden en ook wordt er geen gebruik gemaakt van genetisch gemodificeerde organismen. Het is niet voor niets dat deze producten steeds meer aandacht krijgen. Steeds meer consumenten en producenten zijn op zoek naar veilige producten die op een verantwoorde wijze, met respect voor plant, dier, mens en milieu, geproduceerd zijn.

Carrieremogelijkheden

Meer weten over welke richtingen je allemaal op kan met een studie Plantenwetenschappen bestel dan het boekje ”Een bloeiende loopbaan” over carrières van oud-studenten Plantenwetenschappen

Bestelformulier

Vraag aan een student? Neem contact op met ons voorlichtingsteam.

Het Voorlichtingsteam bestaat uit studenten die graag voor je klaar staan. Zij hebben door hun ervaring aan Wageningen University & Research alle expertise en kennis in huis om antwoord te geven op al je vragen. Heb je dus vragen over je studie, het studentenleven of over hoe het is om in Wageningen te studeren? Heb je toch nog wat twijfels over het een of ander? Neem dan gerust contact op met het Voorlichtingsteam.

Kijk op Voorlichtingsteam voor meer informatie.

 

 

Tweet this
Bookmark on Google
Share on LinkedIn